|


  • کد ۱۱۰۰۲
  • کد ۱۱۰۰۲
  • کد ۱۱۰۰۲


کد 11002خیابان ساحلی فریدونکنار

آپارتمان ۸ طبقه

هر طبقه حدودا ۲۰۰ متر

سازه فلزی

تحویل خرداد ۱۴۰۱