|


  • کیش کد ۱۵۰۰۲


کیش کد 15002در بهترین نقطه از کیش

در زمینی به مساحت ۱۳۴۵۰ متر مربع

دو برج مسکونی ۲۲ طبقه دارای ۶۲۷۵۰ متر بنا شامل ۲۱۰ واحد آپارتمان مسکونی